De thema's van Hofgeest Buiten

De buurt is opgedeeld in drie verschillende thema’s. Van de buitenrand van Hofgeest Buiten naar binnen zijn dit 'De Omranding', 'De Hoven' en 'De Boerenerven'.

Lees meer over Groen en Duurzaam

Wonen in De Omranding

De Omranding kenmerkt zich door een verspreide en ‘losse’ bebouwing aan de Hofgeesterweg. Hier komen straks twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen met een parkeergelegenheid op eigen terrein. De voorkant van de woningen varieert - soms is de entreezijde aan de Hofgeesterweg en soms aan de zijde van nieuwe buurt. De sfeer van de Omranding is bovenal groen doordat de tuinen erg ruim van opzet en daardoor zichtbaar zijn.

Wonen in De Hoven

In het midden van de buurt komen de Hoven. De Hoven zijn opgebouwd uit enkele vrijstaande woningen gecombineerd met twee-onder-één-kapwoningen, rijwoningen en kleinschalige appartementengebouwen. De appartementen krijgen hetzelfde volume als rijwoningen, namelijk twee lagen met een kap.

In het midden bevinden zich de tuinen en is er ruimte om de eigen auto te parkeren. In de Hoven zult u met name de bewoners zelf tegenkomen, waardoor het als een echt Hofje aanvoelt.

De rijwoningen varieren met een lage goot of een hoge goot voor of een rijwoning met een dwarskap voor extra ruimte. De bewoners van de rijwoningen parkeren in het gezamelijke parkeerhof. De bewoners van de twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen hebben een parkeerplaats op eigen terrein of een eigen parkeergelegenheid in het parkeerhof.

Wonen in De Boerenerven

Grenzend aan de weides komen drie boerenerven met ieder een klein aantal woningen. Elk boerenerf bestaat uit een vrijstaande woning, twee-onder-een-kap en/of drie-onder-een-kapwoningen. Er komt erfbeplanting en om het landelijke en rustige karakter vast te kunnen houden zijn er op het erf parkeerhofjes gecreëerd. Elke woning krijgt twee parkeerplaatsen in deze gezamelijke parkeerhofjes. Zo zijn de auto’s uit het zicht en toch dichtbij. Er worden verschillende materialen toegepast en enkele woningen hebben een houten gevelbekleding als verwijzing naar de oorspronkelijke houten woningen op de boerenerven. Al deze elementen bij elkaar maken dat het hier aanvoelt als een echt boerenerf met het comfort en de luxe van nu.

De weides

Dit open groen benadrukt bij Hofgeest Buiten het landelijke karakter. De weides grenzen aan de Boerenerven. Wandelroutes door dit gebied verbinden de nieuwe buurt met het landschap eromheen. Ideaal voor een ommetje. In de weides wordt het gras begraast en langs de paden wordt het gras gemaaid. Ziet u zich hier al van genieten?

De groenzones

Dit zijn de brede groene stroken tussen de woningen. Bij deze groenzones wordt het weidelandschap de buurt ingetrokken en bevorderen de biodiversiteit van planten en diersoorten. Het relatief ruige karakter van het weidelandschap wordt hier wat beschaafder, het gras wordt wat vaker gemaaid. In de groenzones worden verspreid verschillende soorten bomen geplaatst. Het gras wordt ingezaaid met bloemenweidemengels. Daarnaast bieden deze groene zones ruimte voor waterberging en is het een heerlijke plek om lekker in het gras te zitten of om te spelen. In Hofgeest Buiten komen geen grote speeltoestellen, maar natuurlijke speelplekken: springstenen, water, boomstammen, klimbomen met hier en daar misschien een klein metalen speeltoestel.

Duurzaam en kwaliteit

In het ontwerp is er veel aandacht voor de kwaliteit van wonen en duurzaamheid. De woningen zijn energiezuinig en beschikken over een warmtepomp en waar nodig zonnepanelen voor de energieopwekking. Het buitenleven staat centraal. De gebiedseigen boomsoorten hebben een aantrekkingskracht voor vogels en insecten. De ruime tuinen, veel openbaar groen rondom de huizen en zo min mogelijk auto’s in het directe straatbeeld, maken dat u tot rust komt. De buurt is opgezet met veel aandacht voor de toekomst van mens en aarde en oog voor sociale en ecologische duurzaamheid.

Wonen in Hofgeest Buiten iets voor u?

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u aan en wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen, de woningen en de verkoop.

Op de hoogte blijven