01-06-2021

Interview met de landschapsarchitect

Marjolein Riemer is ontwerper stedenbouw en landschap bij architectenbureau Mulleners + Mulleners. Landschapsarchitectuur is het ontwerpen, plannen en omvormen van de ruimtelijke indeling van een onbebouwd plangebied.

Hoe heeft u het landschap en deze nieuwe wijk met elkaar verweven?

"We hebben de wijk daarom opgezet vanuit de cultuurhistorische geschiedenis van het Noord-Hollandse landschap. Denk aan weidse landschappen, veel groen en in de verte puntige daken waarvan u weet: daar bevindt zich een dorpje. Om de nieuwe buurt een eigen karakter te geven, wordt de begrenzing vormgegeven door boerderij-erven. Deze erven vormen de overgang van het landschap naar het bebouwde gebied. Het landschap wordt op vier plekken met ruime groenzones de nieuwe buurt ingetrokken. Dit buurgroen staat in verbinding met de weides rondom de nieuwe erven. Wandelroutes door dit gebied verbinden de nieuwe buurt met het landschap eromheen en geven het betekenis waarmee de openheid van dit gebied gewaarborgd wordt."

De natuur speelt hier een belangrijke rol. Op welke manieren is dat te merken in Hofgeest Buiten?

"Met diverse gebiedseigen boomsoorten, wilde bloemen en heggen creëren we ecologische duurzaamheid waarin biodiversiteit kan floreren. Diverse nestkasten zorgen ervoor dat vogels zich kunnen nestelen om de natuur zoveel mogelijk de wijk in te trekken. Het straatbeeld oogt groen en ruim, omdat er veelal 20 meter groen naast de weg zit. Auto’s zijn ‘verstopt’ in parkeerhofjes, zodat de natuur het straatbeeld markeert. Ook bij de speelplaatsen speelt de natuur de hoofdrol: Kinderen kunnen zich vermaken in natuurlijke speelaanleidingen zoals stapstenen en boomstammen."

"Om de natuur te voorzien van het nodige water in droge tijden, heeft infitratie een belangrijke rol gespeeld in de vorming van de wijk. Om regenwater zo goed mogelijk in de grond te laten trekken is er op diverse plekken gezocht naar minder verharding dan in andere wijken. Het heeft geresulteerd in parkeerstroken die zijn voorzien van grind en  grasbetontegels waar dat mogelijk is. Ook zijn er een aantal wadi’s geplaatst in de wijk zodat regenwater goed opgevangen kan worden."

"Om schuttingen zoveel mogelijk te voorkomen, worden er groene hagen geplaatst als erfafscheiding. Hierdoor is er een zachte overgang van openbaar groen naar de prive-tuinen."

Zijn er nog bijzondere kenmerken die u graag wilt delen?

"Groen en landelijk wonen, met oog voor de natuur en elkaar: dat is hoe deze buurt is opgezet. Door het ontwerp van de buurt, het straatbeeld en het type huizen leggen we de basis voor sociale duurzaamheid. In het ontwerp is er veel aandacht geweest voor de kwaliteit van wonen en duurzaamheid. Het buitenleven staat hier duidelijk centraal!"